Nakładem wydawnictwa Austeria ukazały się Sentencje delfickie. Książka do pisania Krzysztofa Bielawskiego z fotografiami Marianny Cieleckiej i Krzysztofa Bielawskiego (Kraków 2019). Jest to wybór 30 sentencji w oryginale i przekładzie, opatrzonych kulturowym i filologicznym komentarzem.

Krzysztof Bielawski, Sentencje delfickie. Książka do pisania

Więcej informacji: strona wydawnictwa.