Nakładem Edizioni Quasar w serii Quaderni di Seminari Romani di cultura greca ukazała się książka Katarzyny Pietruczuk pt. Aeschylus, Sophocles and Euripides between Athens and Alexandria: a Textual History (Roma 2019, ss. 276).

Katarzyna Pietruczuk, Aeschylus, Sophocles and Euripides between Athens and Alexandria: a Textual History

Więcej informacji: strona wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW lub strona Edizioni Quasar.