Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka Martyny Koszkało pt. Natura woli, wolność a konieczność. Stanowisko Jana Dunsa Szkota na tle koncepcji św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Tomasza z Akwinu (Gdańsk 2019, ss. 384).


Martyna Koszkało, Natura woli, wolność a konieczność
Martyna Koszkało, Natura woli, wolność a konieczność

Więcej informacji: strona wydawnictwa