Jako I tom Materiałów V Kongresu Mediewistów Polskich ukazała się książka Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu pod redakcją Leszka Słupeckiego, Pawła Sierżęgi, Andrzeja Rozwałki i Michała Dzika (Rzeszów 2017, ss. 308).


Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu
Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu

Więcej informacji: stron wydawnictwa

Share this...