Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się książka Michała Stachury pt. Enemies of the Later Roman Order. A Study of the Phenomenon of Language Aggression in the Theodosian Code, Post-Theodosian Novels, and the Sirmondian Constitutions (Kraków 2018, ss. 292).

Michał Stachura, Enemies of the Later Roman Order
Michał Stachura, Enemies of the Later Roman Order

Więcej informacji: strona wydawnictwa