Ukazał się kolejny tom czasopisma Wieki Stare i Nowe (13, 2018), w którym znajduje się kilka tekstów dotyczących czasów starożytnych i średniowiecznych. 

  • Agnieszka Bartnik, Kilka słów na temat antycznych metod leczenia chorób pszczół
    Judyta Ścigała, Roma renascens i Roma resurgens w ikonografii monet Galby, Witeliusza i Wespazjana
    Michał Pietranik, Celebracja cesarskich zwycięstw militarnych w późnym Bizancjum w świetle kroniki Jerzego Akropolitesa
  • Patryk Kurzyński, Św. Franciszek z Asyżu — włoskie podróże staropolskich reformatów Stanisława Kleczewskiego oraz Remigiusza Zawadzkiego do Rzymu w 1750 roku
  • Marek Jurkowski, Dole i niedole cesarza Trajana (artykuł recenzyjny)

Więcej informacji: strona wydawnictwa UŚ.