Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się książka Ingi Głuszek pt. Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion. Dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego (Toruń 2018, ss. 308). 

Inga Głuszek, Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion

Więcej informacji: strona wydawnictwa.