Dziekan Wydziału Filologicznego UŚ ogłosił otwarty konkurs na stanowisko adiunktaw Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym. Wymagane dokumenty składać można do 19 stycznia 2018 r.
Ogłoszenie o konkursie

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2018/01/201712191018592901.pdf”]