Dziekan Wydziału Filologicznego UŚ ogłosił otwarty konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym. Wymagane dokumenty składać można do 6 października 2017 r.
Ogłoszenie o konkursie

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/09/asystent_KFK.pdf”]

Share this...