Podczas kolejnego International Medieval Congress w Leeds (2-5 lipca 2018 r.) odbędą się sesje pt. Clerics and Their Households in Late Antiquity and Early Middle Ages i Relations between clerics and monks in Late Antiquity and Early Middle Ages, organizowane w ramach projektu Presbyters in the Late Antique West realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim. Zgłoszenia do udziału w tych sesjach można przesyłać do 15 września 2017 r. 

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/08/CfP_IMC_LEEDS_2018_Relations_Between_Cle.pdf”]

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/08/Leeds_2018_CfP.pdf”]