Dnia 1 września 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 55) odbędzie się Gdańskie Sympozjum Mediewistyczne

 
PROGRAM
8:30- Powitanie uczestników
8:40- Przemówienie władz Wydziału Historycznego UG
8:50- Wykład inauguracyjny dr hab. D. A. Dekańskiego
I PANEL
9:20- dr Bartłomiej Dźwigała (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, POL)
Pogromy Żydów w miastach nadreńskich w 1096 roku
9:40- dyskusja
10:00- mgr Tomasz Pełech (Université Clermont-Auvergne, FRA)
Autorstwo, czas powstania oraz wzajemne relacje między „Gesta Francorum” i „Historia de Hierosolymitano itinere”: stan badań i perspektywy
10:20- dyskusja
10:40- przerwa
II PANEL
10:55- mgr Katarzyna Maria Dźwigała (Uniwersytet Warszawski, POL)
Interpretacja Biblii we wczesnej hymnografii bizantyńskiej
11:15- dyskusja
11:35- mgr Konrad Szymański (Uniwersytet Wrocławski, POL)
Cesarstwo rzymskie jako „Nowa Jerozolima” w myśli Euzebiusza z Cezarei
11:55- dyskusja
12:15- przerwa
III PANEL
12:30- mgr Olga Pełech (Uniwersytet Wrocławski, POL)
Świat porządku kontra świat chaosu – Frankowie z Antiochii oraz ich muzułmańscy przeciwnicy w Bella Antiochena Walter Kanclerza
12:50- dyskusja
13:10- mgr Maciej Badowicz (Uniwersytet Gdański, POL)
„(…)Na pierwszy rzut poszło wino z Cypru, na szczęście to nie alé z Ypres(…)”- „La bataille du vins” klasyfikacją  win w średniowieczu
13:30- dyskusja
13:50- 15:00 przerwa obiadowa
IV PANEL
15:00- mgr Piotr Piętkowski (Uniwersytet Wrocławski, POL)
Relacje Pomorza z Polską na tle handlu rybami morskimi i rzecznymi we wczesnym średniowieczu (do pocz. XIII w.)
15:20 dyskusja
15:40 mgr Anna Badowicz (Uniwersytet Wrocławski, POL)
Bitwa pod Grunwaldem jako element propagandy władz polskich po 1945 r.
16:00 dyskusja
16:20 przerwa
V PANEL
16:35 mgr Jakub Sawicki (University of Oxford, ENG)
Myśl prawna Izydora z Sewilli w księdze piątej 'Etymologii’ (De legibus)”
16:55 dyskusja
17:15 mgr Zdzisław Koczarski (Uniwersytet Wrocławski, POL)
„Quis mihi det gloriari in voce illa: Quoniam propter te sustinui opprobrium, operuit confusio faciem meam?”Bernard z Clairvaux i jego zachowanie w obliczu porażki drugiej wyprawy krzyżowej
17:35 dyskusja
17:55-18:00 Podsumowanie i zakończenie obrad