Nakładem Wydawnictwa Creator ukazała się książka Dariusza Maliszewskiego pt. Schliemann’s Trojan Ceramics and Stone Artefacts in Munich, Poznań and Wrocław. A Contribution to Bronze Age Anatolian-Aegean Relationships (Mediterranean World Archaeology 2; Warsaw 2016, ss. XII + 404). 

Dariusz Maliszewski, Schliemann’s Trojan Ceramics and Stone Artefacts in Munich, Poznań and Wrocław

Więcej informacji: strona wydawnictwa.