Nakładem Wydawnictwa Sub Lupa w serii Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej (tom XXVIII) ukazał się Opis miasta Szczecina (Descriptio urbis Stetinensis, topographica, historica, cum icone) Paula Friedeborna (1572–1637) w przekładzie i opracowaniu Agnieszki Borysowskiej (Warszawa 2016, ss. 188). 

Paul Friedeborn, Opis miasta Szczecina
Paul Friedeborn, Opis miasta Szczecina

Więcej informacji: strona wydawnictwa.