Nakładem Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ukazała się książka pt. Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday pod redakcją Adama Łajtara, Artura Obłuskiego i Iwony Zych (Warszawa 2016). 

Aegyptus et Nubia Christiana
Aegyptus et Nubia Christiana

Więcej informacji: strona CAŚ UW.