Nakładem Wydawnictwa UŁ w serii Byzantina Lodziensia (t. XXVI) ukazała się książka Pawła Filipczaka pt. An introduction to the Byzantine administration in Syro-Palestine on the eve of the Arab conquest (Łódź 2016, ss. 152). 

 Paweł Filipczak, An introduction to the Byzantine administration in Syro-Palestine on the eve of the Arab conquest
Paweł Filipczak, An introduction to the Byzantine administration in Syro-Palestine on the eve of the Arab conquest

Więcej informacji: strona wydawnictwa.