Nakładem Wydawnictwa UŁ w serii Byzantina Lodziensia (t. XXII) ukazała się praca zbiorowa pt. Byzantium and the Arabs. The Encounter of Civilizations from 6th to Mid-8th Century pod redakcją Pawła Filipczaka i  Teresy Wolińskiej (Łódź 2016, ss. 628). 

Byzantium and the Arabs
Byzantium and the Arabs

Więcej informacji: strona wydawnictwa.