Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dr hab. Marii Marcinkowskiej-Rosół (IFK UAM) pt. Z psychologii moralnej Arystotelesa i dra hab. Rafała Rosoła (IFK UAM) pt. Arystofanes i limeryki. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2016 r. o godz. 16.45-20.00 przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.