Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Jakub Filonik (IFK UW) wygłosi referat pt. Udział urzędników i informatorów w ateńskim systemie prawnym – komentarz do Demostenesa 22,27. Seminarium odbędzie się 1 czerwca 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).