Instytut Filologii Klasycznej UAM serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Translatorskim „O Wawrzyn Klemensa Janickiego”, nad którym Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Miasta Poznania. Przedmiotem konkursu jest przekład wiersza łacińskiego na język polski. Uczestnicy mogą wybrać jeden lub więcej spośród 20 utworów starożytnych i renesansowych zaproponowanych przez organizatorów. Konkurs ma charakter otwarty, a prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 1. uczniowie szkół średnich; 2. pozostali uczestnicy. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2016 r. 

Uroczyste ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji naukowej pt. Poeta Laureatus. Życie i dzieło Klemensa Janickiego w 500 rocznicę urodzin, która odbędzie się w dniach 25–26 listopada 2016 r. w Poznaniu.

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/04/Konkurs-O-Wawrzyn-Janickiego.pdf”]

Instytut Filologii Klasycznej UAM serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Translatorskim „O Wawrzyn Klemensa Janickiego”, nad którym Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Miasta Poznania. Przedmiotem konkursu jest przekład wiersza łacińskiego na język polski. Uczestnicy mogą wybrać jeden lub więcej spośród 20 utworów starożytnych i renesansowych zaproponowanych przez organizatorów. Konkurs ma charakter otwarty, a prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 1. uczniowie szkół średnich; 2. pozostali uczestnicy. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2016 r. 
Read More