Redakcja internetowego czasopisma Littera Antiqua zaprasza do składania artykułów, recenzji i rozpraw z zakresu nauk dotyczących antyku grecko-rzymskiego. Wydawany w Instytucie Filologii Klasycznej KUL półrocznik szczególnie zaprasza filologów klasycznych, historyków, filozofów oraz wszystkich naukowców zajmujących się starożytnością. Artykuły opublikowane w „Littera Antiqua” indeksowane są w bazach: CEEOL oraz DOAJ , a także IC Journals Master List. Czasopismo znajduje się w części B wykazu MNiSW (8 punktów).