Do 1 kwietnia 2016 r. można nadsyłać zgłoszenia na organizowaną przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich konferencję Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 29-30 września 2016 r.


Więcej informacji: strona konferencji

Share this...