Koło Naukowe Klasyków UAM serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademejon, podczas którego mgr Marcin Loch wystąpi z referatem pt. Łacińska leksyka erotyczna. Obsceniczność i wulgarność języka u Marcjalisa oraz Andrzej Jędrzejczak wygłosi referat pt. Prostytucja sakralna jako instytucja w starożytnym Izraelu? Próba odpowiedzi wświetle badań nad tekstem biblijnym. Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, III piętro, sala 328).