Zakład Historii Starożytnej UMCS oraz Studenckie Koło Amatorów Antyku zapraszają na spotkanie z mgr Anną Miączewską (Zakład Historii Starożytnej UMCS), autorką pracy Roman Discus Lamps. Studies in the Significance and Meaning of Gladiatorial Images (Poznań-Gniezno 2015). Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 r.o godz. 18 w siedzibie IH UMCS w Lublinie, sala 318.