Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady Bogdana Sobiły (Akademia Ignatianum) pt. Rzeczpospolita pieniaczy, czyli życie codzienne Ateńczyków w świetle mów sądowych i dra Andrzeja Wadasa (Kraków) pt. Komilitoni Jagona – Szekspir a mysterium iniquitatis. Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2016 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.