Instytut Anglistyki UW zaprasza na wykład otwarty pt. Saskie początki na Wyspie i na Kontynencie we wczesnośredniowiecznych przekazach narracyjnych, który wygłosi prof. Jacek Banaszkiewicz (IH PAN, IH UMCS). Wykład odbędzie się w piątek 15 stycznia 2016 r. o godz. 12.00 w Instytucie Anglistyki UW, ul. Hoża 69, pok. 335 (IIIp.).