Ukazał się numer 1/2015 czasopisma De re militari.

De re militari 1/2015
De re militari 1/2015

W numerze znalazły się m.in. artykuły:

  • Krzysztof Kubiak, Kampania Cezara przeciwko Wenetom w świetle zasad sztuki wojennej
  • Łukasz Schreiber, Q. Fufius Kalenus (cos. 47)
  • Tomasz Toporowski, Próba zjednoczenia Irlandii przez Briana Boru

Więcej informacji: strona wydawnictwa InfortEditions