Nakładem wydawnictwa InfortEditions ukazała się książka Spes in virtute, salus in victoria. Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości pod redakcją Joanny Gładysz, Dominiki Lipskiej i Andrzeja Gładysza (Zabrze 2014, ss. 392).

Spes in virtute, salus in victoria
Spes in virtute, salus in victoria

Wśród artykułów znalazły się m.in. prace:

  • Sebastian Długoborski, Asyryjskie techniki zdobywania miast w świetle „Pytań do Szamasza”
  • Bartłomiej Proc, Trzy listy wodzów w „Persach” Ajschylosa
  • Daniel Gosk, Wygląd i uzbrojenie strażników grobu Chrystusa w średniowiecznej ikonografii z ziem polskich

Więcej informacji: strona wydawnictwa