Nakładem IAiE PAN ukazała się praca zbiorowa pt. O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza (seria: Spotkania Bytomskie t. VIII) pod redakcją Sławomira Moździocha i Krystiana Chrzana (Wrocław 2015, ss. 168). 

O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza
O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza

Więcej ifnormacji: strona IAiE PAN.