Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazała się praca zbiorowa pt. Człowiek – społeczeństwo – źródło pod redakcją Szczepana Kozaka, Dariusza Opalińskiego, Janusza Polaczka, Szymona Wieczorka i Wioletty Zawitkowskiej (Rzeszów 2014, ss. 814). W pracy tej znajdują się m.in. następujące artykuły: 

Człowiek – społeczeństwo – źródło
Człowiek – społeczeństwo – źródło

  • Michał Podrazik, Z dziejów archaicznych Aten: Alkmeonidzi wśród eupa­trydów
  • Piotr Berdowski, Kilka uwag na temat infirmitas mulierum i ekonomicznej aktyw­ności kobiet w starożytnym Rzymie
  • Szymon Wieczorek, Święty porzuca biskupstwo, a biograf go tłumaczy. Z badań nad warsztatem pisarskim twórcy Vita prior sancti Adalberti
  • Anna Pobóg-Lenartowicz, Kobiety w „Żywocie większym św. Jadwigi”
  • Janusz Bieniak, Proces o wójtostwo miasta Kowala w 1425 r.

Pełny spis treści i szczegółowe informacje znajdują się stronie wydawnictwa.