Katedra Filologii Klasycznej oraz Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na drugą międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pod patronatem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN pt. Recepcja mitów antycznych w kulturze starożytnej, nowożytnej i ponowoczesnej, która odbędzie się w Łodzi 12-13 listopada 2015 r. Propozycje wystąpień można nadsyłać do 30 sierpnia.


Call for papers:
[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/05/cfp_pl_2015.pdf”]