Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej, Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytutu Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową Nauczanie języków obcych – nowe czasy, stare problemy, która odbędzie się w Lublinie w dniach 13-14 listopada 2015 r. Propozycje wystąpień należy nadsyłać do 31 maja 2015 r.


Call for papers:
[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/05/Konferencja_Nauczanie_języków_nowe_-czasy_stare_problemy.pdf”]
Formularz zgłoszeniowy:
[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/05/Konferencja_Nauczanie_języków_Formularz_zgłoszeniowy.docx”]