Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dra Łukasza Burkiewicza (AI) pt. Burgundzkie aspiracje krucjatowe a krucjata nikopolitańska i prof. Małgorzaty Dąbrowskiej (Uniwersytet Łódzki), pt. Filołacińskie środowisko bizantyńskich intelektualistów w drugiej połowie XIV i w początkach XV w. Spotkanie odbędzie się 17 kwietnia 2015 r.o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.