Nakładem Wydawnictwa UŁ ukazała się pod redakcją Macieja Kokoszki książka pt. Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), część II, Pokarm dla ciała i ducha (Łódź 2014, seria: Byzantina Lodziensia XX).

Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część II. Pokarm dla ciała i ducha
Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część II. Pokarm dla ciała i ducha

Więcej informacji: strona wydawnictwa