Nakładem Wydawnictwa UŁ ukazała się książka Krzysztofa Jagusiaka, Macieja Kokoszki i Zofii Rzeźnickiej pt. Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), część I. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.) (Łódź 2014, seria: Byzantina Lodziensia XVI).

Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część I. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.)
Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część I. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.)

Więcej informacji: strona wydawnictwa