Nakładem Wydawnictwa Nauka i Innowacje ukazała się książka Ignacego Lewandowskiego pt. Penu historicum. Łacińskie traktaty metodologii historii w dawnej Polsce (do końca XVII wieku) (Poznań 2014, ss. 576). 

Ignacy Lewandowski, Penu historicum. Łacińskie traktaty metodologii historii w dawnej Polsce (do końca XVII wieku)
Ignacy Lewandowski, Penu historicum. Łacińskie traktaty metodologii historii w dawnej Polsce (do końca XVII wieku)

Nota wydawnicza:

Pierwsze syntetyczne opracowanie łacińskich traktatów metodologii historii w dawnej Polsce ukazuje dorobek w zakresie refleksji nad sztuką dziejopisarską w średniowieczu, renesansie i baroku. W rozważaniach tych uwzględnia się również szersze tło europejskie oraz – w aneksie – omawia poglądy najważniejszych przedstawicieli starożytności. Każdemu autorowi towarzyszy komentowany przekład fragmentów jego dzieła.

Strona wydawnictwa: link.