W przedostatnim zeszycie czasopisma Symbolae Philologorum Posnaniensium (XXIV, 2014, z. 1) ukazały się następujące teksty: 

COMMENTATIONES AD LITTERAS GRAECAS SPECTANTES

Myśli Heraklita – niedrukowane drobiazgi z przekładów Stefana Srebrnego – Włodzimierz Appel     5

Witolda Stefańskiego interpretacja Platońskiego dialogu Kratylos – Zbigniew Danek     11

The Aporetic Method in Plotinus’ Enneads – Mateusz Stróżyński     17

COMMENTATIONES AD LITTERAS LATINAS SPECTANTES

Sposoby czytania rzymskich portretów starców z okresu republiki – Ewa Bugaj     33

Starzec i grzeczność językowa w komediach Plauta – Łukasz Berger    61

Z Tibullusowej palety gatunkowej. Modlitwa i hymn jako wykładniki programu poetyckiego elegika – Aleksandra Arndt     83

Pocieszenie dla Liwii po śmierci syna Druzusa (przekład Consolatio ad Liviam) – Aleksandra Sheasby    95

Marek Fabiusz Kwintylian, Institutio oratoria, księga XI 3, 30 – 184 – Stanisław Śnieżewski     119

COMMENTATIONES AD RECENTIOREM LATINITATEM SPECTANTES

Pierre Dalicourt i Sekret opóźniania starości (1668). Zarys lektury w kontekście translatio studii – Michał Bajer      145

Sacrae litterae. Anagramatyczne wariacje na temat Virginis – Deiparae w Oraculum Parthenium Józefa Stanisława Bieżanowskiego (1668) – Justyna Zaborowska Musiał     163

VARIA

‘You too, my child?’ On trust and perfidy in classical literature – Gerson Schade     185

Najważniejsze funkcje i gatunkowe wyznaczniki anegdoty w biografii antycznej – Przemysław Chudzik 203

Ichthyonymia Graeco-Latina. Die Bedeutung der Lexik neugriechischer und romanischer

Dialekte für die richtige Identifizierung lateinischer Fischnamen – Krzysztof Tomasz Witczak     227

Z polsko-łacińskiej leksykografii przekładowej. Cz. II. Bibliografia słowników z językiem łacińskim za lata 1990–2011 w układzie chronologicznym – Katarzyna Wojan      237

Kilka uwag na temat polskiej edycji Seksualizmów łacińskich Jamesa N. Adamsa – Marcin Loch     279