W ramach seminarium profesora Benedetto Bravo 16 stycznia o godz. 17 w sali 101 w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historycznego UW dr hab. Krzysztof Bielawski (UJ) oraz dr Lech Trzcionkowski (UJ) zaprezentują swój projekt badawczy, wygłaszając referat pt. Ofiara krwawa u Homera (Iliada, pieśń I).

O projekcie:
W kwietniu 2014 roku rozpoczęła się realizacja projektu badawczy Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/09/B/HS2/01208), realizowany w Instytucie Filologii Klasycznej UJ. Jedną z form działalności zespołu kierowanego przez dr hab. Krzysztofa Bielawskiego jest regularne prezentowanie wyników projektu na spotkaniach seminaryjnych. (…) [K]orzystając z gościny prof. dr hab. Benedetto Bravo, przedstawimy założenia naszego projektu (Korpus tekstów oraz Leksykon Terminologii Ofiarniczej) oraz proponujemy lekturę tych miejsc w 1 pieśni Iliady, w których pojawia się motyw ofiary.
Więcej: strona internetowa projektu