Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady prof. Jakuba Pigonia (UWr) pt. Swetoniusz jako biograf Cezarów i prof. Gościwita Malinowskiego (UWr) pt. Greka w dawnej Polsce. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.