Koło Naukowe Doktorantów WHiDK UP JP II zaprasza na otwartą sesję pt. Historia polskich badań nad antykiem chrześcijańskim, która odbędzie się w Krakowie w dniach 22-23 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia wraz z abstraktami należy przesyłać do 31 stycznia 2015 r.

Informacje organizatorów:
Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się badaczami antyku chrześcijańskiego, ich metodami pracy oraz zbiorami sztuki wczesnochrześcijańskiej znajdującymi się na ziemiach polskich.
Temat konferencji wychodzi naprzeciw pytaniu o mało dziś znane początki polskich badań nad materialnym dziedzictwem Kościoła pierwotnego. Pragniemy pochylić się nad tematem, który doczekał się dotychczas opracowań obejmujących tylko wybrane jego aspekty. Poza pomniejszymi publikacjami nie zaistniało w naszym kraju wydarzenie naukowe podejmujące próbę syntezy, spojrzenia całościowego na dorobek wpisujących się w polskie środowisko naukowe pionierów badań na antykiem chrześcijańskim.
Nasza konferencja ma więc na celu przedstawienie pierwszych nowożytnych badaczy pomników przeszłości wczesnochrześcijańskiej w Polsce, ośrodków tych badań, metod pracy, środowisk naukowych. Drugim celem, jaki nam przyświeca, jest zapoznanie się z najstarszymi zbiorami zabytków wczesnochrześcijańskich na ziemiach polskich, ich prezentacja oraz zbadanie i ukazanie genezy ich powstania oraz przybliżenie i poznanie twórców tych kolekcji.
Zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpień prosimy przesłać do dnia 31 stycznia 2015 roku na adres: konferencja.upjp2@gmail.com
Więcej informacji: strona konferencji