Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję pt. Wzory kultury antycznej. Reguły zachowania starożytnych Greków i Rzymian, która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015 r. w Katowicach. Zgłoszenia wraz z abstraktami należy wysyłać do 15 marca na adres wzoryantyku@gmail.com.

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/01/Zaproszenie.pdf”]