Koło Naukowe Historyków Studentów UJ przy współpracy z Instytutem Historii UJ, Kołem Naukowym Studentów Archeologii UJ oraz Kołem Naukowym Filologów Klasycznych UJ serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej VII Krakowskie Spotkania Starożytnicze, która odbędzie się w Krakowie w dniach 18-20 marca 2015 r. Tematem tegorocznych obrad jest Margines społeczny i marginalizacja w starożytności. Zgłoszenia można przesyłać do 22 lutego 2015 r. 

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/12/VII-KSS.pdf”]

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.