W dniach 17-18 kwietnia 2015 r. na Wydziale „Artes Liberales” UW odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. The Anatomy of Political Bodies. Propozycje wystąpień w języku angielskim można przesyłać do 25 stycznia 2015 r. Konferencja stanowi część projektu NPRH Rex nunquam moritur. Comparative Approaches to Political Theologies from the Middle Ages to the Present (http://rexnunquammoritur.al.uw.edu.pl).
Call for papers

Pobierz na Scribd