Nakładem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie i in. ukazała się książka Jana Jaskanisa pt. Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce (Warszawa 2013). 

Jan Jaskanis, Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce
Jan Jaskanis, Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce

Więcej informacji: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.