Nakładem Instytutu Sztuki PAN ukazała się książka Piotra Laska pt. Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300 r. do połowy XVI w. (Warszawa 2013). 

Piotr Lasek, Turris fortissima nomen Domini
Piotr Lasek, Turris fortissima nomen Domini

Źródło: strona IS PAN.