Ukazał się numer 1/2014 Kwartalnika Historycznego (Warszawa 2014, ss. 248), w którym znalazły się rozprawy związane ze średniowieczem.
Spis treści:

 • Rafał Rutkowski, Dzięki komu Islandczycy nawrócili się na chrześcijaństwo? Konwersja widziana oczami średniowiecznych autorów
 • Radosław Kotecki, Aeternum Dei servitium ad sanctum locum. Pokuta zabójców Pięciu Braci Męczenników w relacji Brunona z Kwerfurtu
 • Tomasz Gałuszka OP, Mikołaja Duthorowa error condemnatus ab Ecclesia. Dominikanie polscy wobec herezji i nowych nurtów pobożności w pierwszej połowie XIV w.
 • Jarosław Nikodem, Od Brna do Igławy. Husyckie misje dyplomatyczne z lat 1419–1436

PRZEGLĄDY — POLEMIKI — materiały

 • Stanisław A. Sroka, Wykaz Polaków wypromowanych na uniwersytecie w Bolonii w drugiej połowie XV w.

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • La Rumeur au Moyen Âge. Du mépris à la manipulation (Ve–XVe siècle), red. M. Billoré, M. Soria — Magdalena Brzozowska
 • R. Schneider, Vom Dolmetschen im Mittelalter. Sprachliche Vermittlung in weltlichen und kirchlichen Zusammenhängen — Michał Tomaszek
 • A.T. Hack, Gregor der Grosse und die Krankheit — Michał Tomaszek
 • J. Pysiak, Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów — Karol Szejgiec
 • R. Ellenblum, The Collapse of the Eastern Mediterranean. Climate Change and the Decline of the East, 950–1072 — Krzysztof Polek
 • Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko — Paweł Figurski
 • T. Lohse, Die Dauer der Stiftung. Eine diachronisch vergleichende Geschichte des weltlichen Kollegiatstifts St. Simon und Judas in Goslar — Marcin R. Pauk
 • A. Teterycz-Puzio, Na rozstajnych drogach. Mazowsze i Małopolska w latach 1138–1313 — Józef Dobosz
 • R.B. Wærdahl, The Incorporation and Integration of the King’s Tributary Lands into the Norwegian realm c. 1195–1397 — Rafał Rutkowski
 • A.V. Majorov, Rus´, Vizantiâ i Zapadnaâ Evropa. Iz istorii vnešnepolitičeskih i kul´turnyh svâzej XII–XIII vv. — Adrian Jusupović
 • A. Radzimiński, Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo zakonu krzyżackiego w Prusach — Maria Anioł
 • A. Salina, Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku — Anna Supruniuk
 • G. Ianziti, Writing History in Renaissance Italy. Leonardo Bruni and Uses of the Past — Anna Horeczy
 • J. Jefferson, The Holy Wars of King Wladislas and Sultan Murad. The Ottoman-Christian Conflict from 1438–1444 — Stanisław A. Sroka
 • A.V. Belâkov, Čingisidy v Rossii XV–XVII vekov. Prosopografičeskoe issledovanie — Natalia Królikowska

IN MEMORIAM
Anna Sucheni-Grabowska (12 VIII 1920 –30 VI 2012) — Jan Żaryn, Jan Dzięgielewski
LISTY DO REDAKCJI
Sprostowanie — Bogusław Andrzej Baczyński
KOMUNIKATY

 • Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2012 r.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego
 • Oświadczenie Muzeum Niepołomickiego

Więcej informacji: strona wydawnictwa