Nakładem Wydziału „Artes Liberales” UW ukazała się praca zbiorowa pt. Antiquity and we at the Centre for Studies on the Classical Tradition pod redakcją Katarzyny Marciniak (Warszawa 2013, ss. 311). 

Antiquity and we at the Centre for Studies on the Classical Tradition
Antiquity and we at the Centre for Studies on the Classical Tradition

Publikacja ta dostępna jest online [link]. Książka ta ukazała się również w języku polskim, o czym informowaliśmy już wcześniej.