Do 15 marca 2015 r. nadsyłać można artykuły do numeru czasopisma Classica Cracoviensia dedykowanego prof. Kazimierzowi Korusowi w 50-lecie działalności naukowej. Zeszyt nosić będzie tytuł Intellectuals in the Greek and Roman World i gromadzić będzie artykuły w językach kongresowych i po łacinie .
Więcej informacji:
[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/05/Classica-Cracoviensia-zaproszenie.pdf”]