Pracownia Literatury Renesansu (Katedra Historii Literatury Staropolskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) zapraszają 23 maja 2014 (piątek) o godz. 11.30 na wykład mgr Katarzyny Płaszczyńskiej-Herman (WP UJ) pt. Znaczenie oprawy w badaniach proweniencyjnych starych druków. Wykład odbędzie się w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).