Redakcja czasopisma Starożytności, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kaliszu, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej oraz Stowarzyszenie “Humanitas” mają zaszczyt zaprosić na III Kaliską Sesję Starożytniczą – Barbaroi, barbarus, mleccha… Barbarzyńcy w świecie starożytnym, która odbędzie się 11 czerwca 2013 r. w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej o godz. 11.00.
Program sesji:

11.00-11.15 – otwarcie sesji
11.15-11.35 – dr Tomasz Gralak (Uniwersytet Wrocławski), „Renesans” kultury halsztackiej w okresie wpływów rzymskich
11.35-11.55 – mgr Michał Baranowski (Uniwersytet Szczeciński), Barbarzyńca w purpurze, czyli Maximinus Thrax w narracji Herodiana i Historia Augusta
11.55-12.15 – mgr Michał Norbert Faszcza (Uniwersytet Warszawski), Problemy metodologiczne w badaniach nad Celtami i celtyckością
12.15-12.35 – mgr Jakub Karczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Traktaty między Grekami sycylijskimi a Sykulami w IV w. p.n.e.
12.35-12.55 – mgr Jakub Pawłowski (czasopismo „Starożytności”), Legenda, półlegenda, fakt. „Lud koni”, czyli motyw konia u ludów gockich
12.55-13.15 – przerwa
13.15-13.35 – mgr Katarzyna Sielicka (Uniwersytet Wrocławski), Wyobrażenia germańskich wojowników w rzeźbie zachodnich prowincji rzymskich
13.35-13.55 – mgr Łukasz Smorczewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Pozycja Flawiusza Stylichona w strukturach władzy późnego Cesarstwa Rzymskiego
13.55-14.05 – mgr Damian Waszak (PTH oddział w Kaliszu, czasopismo „Starożytności”), Procarze balearscy w służbie Kart Hadaszt
14.05-14.25 – mgr Artur Zychowicz (Uniwersytet Śląski), Barbarzyńskie ludy Bałkanów a wojny domowe w Imperium Romanum w latach 49-31 p.n.e.
14.25-14.35 – mgr Leszek Tomczak (PTH oddział w Kaliszu, czasopismo „Starożytności”), Kontakty mieszkańców Galii z grecką Massalią
14.35-15.30 – dyskusja
15.30 – zakończenie sesji