Podczas najbliższego posiedzenia naukowego Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych zostanie m.in. omówiony podręcznik pt. Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze autorstwa Ryszarda Kuleszy i Krzysztofa Kowalewskiego. Spotkanie odbędzie się 27 maja 2014 r. o godz. 11.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. 

Program posiedzenia:

Dr Karol Sanojca przedstawi opinię o podręcznikach:

  • Tomasz Maćkowski, Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2013, ss. 187.
  • Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do liceum i technikum, Wyd. WSiP, Warszawa 2013, ss. 256.
  • Adam Balicki, Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Przedmiot uzupełniający. Seria: Odkrywamy na nowo, Wyd. OPERON, Gdynia 2013, ss. 128.

Dr hab. Lidia Korczak, dr hab. Anna Waśko, dr hab. Marcin Norbert Pawlak przedstawią opinie o podręczniku:

  • Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, cz. 1, Wyd. Nowa Era, ss. 576 (numer dopuszczenia MEN 642/1/2013)